Privacyverklaring Jouw ondernemingsassistent

Inleiding
Jouw ondernemingsassistent is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop deze persoonsgegevens worden verzameld en hoe ermee omgegaan wordt.

Jouw ondernemingsassistent
Jouw ondernemingsassistent levert diensten aan ondernemers. Deze diensten hebben betrekking op de bedrijfsvoering van ondernemers, waarbij Jouw ondernemingsassistent onder andere uitvoerende taken, uitzoekwerk en verwerking van gegevens (tijdelijk) overneemt van de ondernemer. Ook het fungeren als klankbord/sparringpartner valt onder de werkzaamheden van het bedrijf. De dienstverlening kan kortdurend of voor langere tijd zijn, afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever.

Bedrijfsgegevens:
Jouw ondernemingsassistent
Waardeel 1
7943 LM Meppel
info@jouwondernemingsassistent.nl
KvK nr: 73705675

Welke persoonsgegevens:
De persoonsgegevens die worden verzameld zijn:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

De reden (doeleinden) voor het verzamelen van de persoonsgegevens:
– Om te kunnen bellen of e-mailen om de door jou gevraagde informatie over de mogelijkheden van de dienstverlening te verstrekken.
– Om contact op te kunnen nemen om een offerte of voorstel te doen.
– Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te voeren.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.

Veilig
Jouw ondernemingsassistent zorgt ervoor dat je gegevens adequaat worden beveiligd zodat je gegevens beschermd worden tegen ongeautoriseerd gebruik en ongeautoriseerde toegang. Beveiliging gebeurt door middel van wachtwoorden en afgesloten ruimtes.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard ?
Jouw ondernemingsassistent bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens worden maximaal tot 3 jaar na het beƫindigen van de dienstverlening bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Jouw ondernemingsassistent verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Jouw ondernemingsassistent en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Mocht je de persoonsgegevens die van jou geregistreerd staan in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, willen laten sturen dan kun je hiervoor een verzoek indienen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jouwondernemingsassistent.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, moet er een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek meegestuurd worden. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Zo snel mogelijk, maar binnen vier weken na je verzoek, ontvang je een reactie van Jouw ondernemingsassistent.

Autoriteit persoonsgegevens
Mocht de klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Voor vragen over de privacyverklaring of de manier van omgang met de persoonsgegevens kun je contact opnemen met:
Jouw ondernemingsassistent
Waardeel 1
7943 LM Meppel
info@jouwondernemingsassistent.nl

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.